X
Menu

  CALL / WA 0812 9087 7291
X

Hukum dalam kehidupan sehari-hari

pentingnya hukum sebagai pedoman dalam lingkungan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. ketentuan-ketentuan norma hukum dan norma lainnya harus diterapkan dalam berbagai kehidupan sehari-hari,Dalam kehidupan bermasyarakat diperlukan suatu sistem hukum untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis dan teratur. Kenyataannya hukum atau peraturan perundang-undangan yang dibuat tidak mencakup seluruh perkara yang timbul dalam masyarakat sehingga menyulitkan penegak hukum untuk menyelesaikan perkara tersebut. Dalam usaha menyelesaikan suatu perkara adakalanya hakim menghadapi masalah belum adanya peraturan perundang-undangan yang dapat langsung digunakan untuk menyelesaikan perkara yang bersangkutan, walaupun semua metode penafsiran telah digunakan. betapa pentingnya hukum itu sendiri bagi warna negara, salah satu contohnya :

1. Untuk mencegah atau menghindari perbuatan menghakimi sendiri oleh warga negara.
2. Untuk menjamin terlaksananya hak-hak asasi warga negara.
3. Untuk melindungi pihak-pihak yang lemah dari tindakan kewenang-wenangan yang dilakukan, oleh pihak-pihak yang kuat.
4. Untuk menjamin terlaksananya hak dan kewajiban warga negara.

Adanya kaidah hukum dan upaya penegakannya yang jelas, tegas, dan adil bertujuan agar warga Negara semakin memahami segala aturan yang berlaku, mampu melaksanakannya, dan mendapat keadlian bila mengalami perkara hukum sehingga setiap warga Negara merasa diperlakukan sama dimuka hukum.

Administrator

Konsultan hukum, notaris, pengacara, jasa pendirian usaha , jasa pengurusan perizinan 

You Might Also Liked

Pendirian PT DI Pasar Minggu JAKARTA SELATAN Pendirian PT DI Kebayoran lama JAKARTA SELATAN Pendirian PT DI Johar baru JAKARTA PUSAT Pembuatan PT DI Serang 2018 Pembuatan PT DI Bekasi 2018 Pembuatan PT DI Tangerang 2018 Pembuatan PT DI Bogor 2018 Pembuatan PT DI Jakarta 2018
Tinggalkan Balasan

Tinggalkan Balasan

KATEGORI